اجاره کارخانه جاده مخصوص

اجاره کارخانه |جاده مخصوص مساحت کل : ۲۰۰۰ متر | مساحت سالن: ۸۰۰ متر| نوع کاربری صنعتی | کف سالن : بتن | کف محوطه آسفالت برق :۳ فاز ۵۰ آمپر | آب : لوله کشی |تلفن : ۲ خط |شماره تلفن:09202020444 اجاره جاده مخصوص|اجاره جاده مخصوص کرج|اجاره کارخانه جاده مخصوص|اجاره سوله جاده مخصوص| اجاره سالن سوله
ادامه مطلب
  • 0

شهرک صنعتی شمس آبادفروش سالن سوله

شهرک صنعتی شمس آباد|فروش سالن سوله مساحت کل : ۳۸۸۰ متر  | واحد اداری ۳ طبقه:۱۸۰ متر  شماره تماس:09202020444شهرک صنعتی شمس آبادفروش سالن سوله,فروش سالن وسوله شهرک صنعتی,فروش سالن سوله شمس آباد,فروش سالن سوله شهرک صنعتی شمس آباد
ادامه مطلب
  • 0

گرمدره فروش سالن سوله

گرمدره فروش سالن سوله فروش سالن سوله | گرمدره ۱۰۰۰ مترمربع مساحت کل : ۱۰۰۰ متر مربع مساحت سالن : ۳۰۰+۵۰ |برق: سه فاز ۲۵ آمپر شماره تماس:09202020444فروش سالن سوله ,فروش سالن سوله گرمدره,فروش سالن گرمدره,فروش سالن وسوله گرمدره
ادامه مطلب
  • 0