خرید سوله جاده ۲۵۰۰۰ متر در مخصوص کرج

فروش سوله جاده مخصوص کرج مساحت کل : ۲۵۰۰۰متر | مساحت سالن : ۱۲۵۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی |  مساحت اداری:۸۰۰ متر مساحت نگهبانی : ۱۰۰ متر|برق : ۳ فاز ۵۰۰ آمپر| تلفن : ۲۰ خط دارد | آب: دارد | گاز : دارد  
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن سوله ۵۰۰۰۰ متر در جاده مخصوص

فروش سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۵۰۰۰۰متر | مساحت سالن : ۱۸۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی |  مساحت اداری:۲۰۰۰ متر مساحت نگهبانی : ۲۵۰ متر|برق : ۳ فاز ۸۰۰ آمپر| تلفن : ۲۲ خط دارد | آب: دارد | گاز : دارد      
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله ۳۶۰۰ متر در جاده مخصوص

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۳۶۰۰متر | مساحت سالن : ۱۵۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی |  مساحت اداری:۲۰۰ متر مساحت نگهبانی : ۴۰ متر|برق : ۳ فاز ۳۰۰ آمپر| تلفن : ۲۲ خط دارد | آب: دارد | گاز : دارد  
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۲۵۰۰متر | مساحت سالن : ۱۱۰۰متر مساحت اداری : ۱۰۰ متر| برق : ۳ فاز۱۰۰آمپر | تلفن : دارد | آب: دارد  | گاز : دارد ودیعه :۱۰۰میلیون اجاره بها ماهانه:۲۸میلیون اجاره سالن جاده مخصوص |انبارسالن جاده مخصوص | سالن سوله جاده مخصوص| سالن و سوله جاده مخصوص    
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۵۰۰ متر

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۵۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۰۰متر مساحت اداری : ۵۰ متر| برق : ۳ فاز۵۰آمپر | تلفن : دارد | آب: دارد  | گاز : دارد اجاره بها ماهانه:۱۰۰میلیون      
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۵۰۰ متر

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۵۰۰متر | مساحت سالن : ۳۵۰متر مساحت اداری : ندارد| برق : ۳ فاز۳۲آمپر | تلفن : دارد | آب: دارد  | گاز : دارد اجاره بها :۴٫۲۰۰٫۰۰۰تومان ودیعه:۲۰میلیون      
ادامه مطلب
  • 0