اجاره کارگاه گرمدره

اجاره کارگاه گرمدره مساحت کل : ۵۰۰ متر | مساحت سالن : ۳۵۰ متر | نوع کاربری ا نبار | مساحت اداری : ۱۰۰ متر |مساحت نگهبانی/سرایداری: ندارد |برق : دارد| تلفن : ۱خط دارد | آب: دارد  | گاز : دارد شماره تلفن:09202020444 اجاره کارگاه گرمدره,اجاره سالن گرمدره,اجاره سوله گرمدره,اجاره انبارگرمدره  
ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارگاه جاده قدیم کرج ۳۰۰۰ متر

اجاره کارگاه جاده قدیم کرج مساحت کل : ۳۰۰۰متر | مساحت سالن : ۱۴۰۰متر | نوع کاربری ا نبار | مساحت اداری : ۱۰۰ متر |مساحت نگهبانی/سرایداری: ندارد |برق : دارد| تلفن : ۱خط دارد | آب: دارد  | گاز : دارد        
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله |جاده مخصوص ۲۰۰۰ متر

اجاره  سالن سوله | جاده مخصوص مساحت کل : ۲۰۰۰متر | مساحت سالن : ۸۰۰متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۰۰ متر | مساحت نگهبانی : ۲۰ متر|برق : ۱۰۰ آمپر| تلفن :  دارد | آب: دارد لوله کشی | گاز : دارد      
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن سوله جاده مخصوص ۱۴۰۰۰ متر

مساحت کل : ۱۴۰۰۰متر | مساحت سالن : ۵۰۰۰متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۲۰۰متر | مساحت نگهبانی : ۵۰متر|برق : ۳ فاز ۲۰۰ آمپر| تلفن : ۲ خط دارد | آب: دارد لوله کشی| گاز : دارد|سند:۶ دانگ|  
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره سالن سوله| جاده مخصوص اجاره سالن سوله جاده مخصوص ۲۰۰۰ متر زمین  | ۸۰۰ متر سوله نگهبانی : ندارد | مساحت اداری : ۲۰۰ متر برق : ۳ فاز ۱۰۰ آمپر | آب : دارد لوله کشی | گاز: دارد | تلفن : دارد تلفن تماس : 09202020444 اجاره سالن سوله جاده مخصوص|اجاره سالن وسوله جاده مخصوص|اجاره سالن و سوله جاده مخصوص|اجاره سوله |سوله |سالن سوله
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن وسوله جاده قدیم کرج

اجاره سالن وسوله| جاده قدیم کرج اجاره سالن وسوله| جاده قدیم کرج ۲۵۰۰ متر زمین  | ۱۱۰۰متر سوله نگهبانی : دارد | مساحت اداری دارد برق : ۳ فاز ۱۰۰ آمپر | آب : دارد لوله کشی | گاز: دارد | تلفن : دارد تلفن تماس : 09202020444 اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج|اجاره سالن وسوله جاده قدیم کرج|اجاره سالن و سوله جاده مخصوص|اجاره سوله |سوله |سالن سوله
ادامه مطلب
  • 0