فروش ۲۴۰۰ متر سوله سیمین دشت

فروش سوله سیمین دشت سوله ۹۰۰ مترسیمین دشت مساحت کل ۲۴۰۰ متر / کاربری صنعتی/  تلفن ۴ خط دارد/ا برق ۳۰۰ آمپر مساخت دفتری ۶۰ متر/ مساحت نگهبانی ۴۰/ کف سالنسنگ /کف محوطه بتن تلفن : ۴۸۲۰۱۲۰   فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش سیمین دشت کرج,فروش سالن سیمین دشت کرج,فروش سوله سیمین دشت کرج,فروش سالن سوله سیمین دشت کرج,سالن وسوله سیمین دشت کرج,سالن سیمین دشت کرج,سوله سیمین دشت کرج,فروش سالن سوله سیمین دشت ,فروش سالن و سوله سیمین دشت ,فروش سالن وسوله سیمین دشت ,فروش سالن سوله سیمین دشت , فروش سوله سیمین دشت,خرید سوله سیمین دشت,خرید سالن سوله سیمین دشت زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانه زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی،…
ادامه مطلب
  • 0

فروش سوله جاده مخصوص |۹۸۰ متر

فروش سوله جاده مخصوص |۹۸۰متر متراژ کل : ۱۱۰۰ متر مساحت دفتری: ۷۰ متر سوله ۹۸۰ متر جاده مخصوص کرج ۵۵۰ متر کف ۴۲۰ متر طبقه دوم نیم طبقه تلفن :۴۸۲۰۰ زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانه زمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره سالن سوله، سوله جاده مخصوص، سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن جاده مخصوص، خرید کارخانهزمین صنعتی، زمین کشاورزی، خرید سالن سوله، اجاره س…
ادامه مطلب
  • 0