خرید کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد1

خرید کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد مساحت کل:۴۰۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۲۰۰۰ متر مربع آب: شهری            برق: ۱۷۰ آمپر          تلفن: دارد             گاز: دارد               سند: ۶ دانگ            اداری: ۲۰۰ متر مربع قیمت کل: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد تومان کد ملک: ۳۷۲۰۳ شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ شماره تماس:09202020444 خرید,خرید کارخانه,فروش کارخانه,خرید شهرک صنعتی نظر آباد,خرید کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد,فروش کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد,فروش کارخانه,فروش,خرید نظر آباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه شهرک صنعتی چهاردانگه

خرید کارخانه شهرک صنعتی چهاردانگه مساحت کل: ۱۱۰۰ متر مربع شماره تماس:09202020444 آب: دارد          برق:۱۰۰ آمپر         تلفن: ۴ خط          گاز: وصل شده              سند: ۶ دانگ             اداری: ۶ دانگ خرید,خرید کارخانه,فروش کارخانه,خرید شهرک صنعتی چهاردانگه,خرید شهرک صنعتی چهاردانگه,فروش شهرک صنعتی چهاردانگه,فروش کارخانه,فروش
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه جاده مخصوص کرج

خرید کارخانه جاده مخصوص کرج مساحت کل: ۳۰۰۰ متر مریع مساحت سوله: ۱۲۰۰ متر مربع  جواز: صنعتی        کاربری: صنعتی          پایان کار: دارد          تلفن: دارد        سرمایش: دارد        گرمایش:دارد          سند: شخصی اداری: ۵۷۰ متر  مربع  ارتفاع سالن: ۱۱ متر       کف محوطه: بتن        کف سالن: بتن شماره تماس:09202020444 قیمت: ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد تومان            کد ملک: ۳۶۶۹۱ خرید,خرید کارخانه,فروش کارخانه,خرید جاده مخصوص,خرید کارخانه جاده مخصوص کرج,فروش کارخانه جاده مخصوص کرج,فروش کارخانه,فروش
ادامه مطلب
  • 0

خرید انبار جاده مخصوص کرج

خرید انبار جاده مخصوص کرج مساحت کل:۳۹۰۰ متر /۳۰۰ متر دفتری /۱۰۰ متر نگهبانی /۵۰ متر سریداری /سند۶ دانگ /جواز صنعتی /کاربری صنعتی /دارای آب ،برق۳۰۰ آمپر ،پایانکار ،۷ خط تلفن شماره تماس:09202020444 قیمت: کارشناسی تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۰۹۵ خریدوفروش,خرید,فروش,خرید انبار,فروش انبار,خرید جاده مخصوص, انبار جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن سوله جاده قدیم کرج

فروش سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل:۱۰۰۶ متر مساحت سالن:۳۷۰ متر دارای:آب ،برق۱۰۰ آمپر ،سند شخصی ،پایانکار ،تلفن ،گاز ،۱۵۰ متر دفتری ،۵۰ متر سریداری شماره تماس:09202020444   قیمت:متری۳٫۰۰۰٫۰۰۰تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۰۹۴ فروش ,فروش سالن سوله ,فروش سالن ,فروش سوله ,فروش جاده قدیم ,جاده قدیم سالن ,جاده قذیم سوله  ,جاده قدیم سالن سوله
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن سوله شهرک دانش

خرید سالن سوله شهرک دانش مساحت کل:۳۴۰۰ متر مساحت سالن:۱۴۰۰ متر دارای اب چاه،برق ۱۵۰آمپر شماره تماس:09202020444 قیمت:۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۰۹۶ خرید,فروش,خریدو فروش,خرید سالن سوله,خرید سالن,خریدسوله,خریدشهرک دانش,سالن شهرک دانش,سوله شهرک دانش
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه جاده مخصوص

خرید کارخانه جاده مخصوص مساحت کل:۷۶۰ متر مساحت سالن:۳۶۰ متر دارای برق،تلفن،گاز،سند شش دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت:۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۰۸۴ خرید,فروش,خریدو فروش,خریدکارخانه,فروش کارخانه,خریدمخصوص,فروش مخصوص,کارخانه مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

خریدکارخانه جاده قدیم کرج

خریدکارخانه جاده قدیم کرج مساحت کل:۱۳۴۵۰ متر مساحت سالن:۶۰۰ متر نوع جواز:رادیاتوری/ نوع کاربری:انبار صنعتی/ آب:چاه آب/ برق:تکفاز/ نوع سند:شخصی شماره تماس:09202020444 قیمت:کارشناسی تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۰۸۶ فروش,فروش کارخانه,فروش جاده قدیم,خرید,خرید کارخانه,خرید جاده قدیم,کارخانه قدیم
ادامه مطلب
  • 0

فروش کارخانه جاده مخصوص کرج

فروش کارخانه جاده مخصوص کرج مساحت کل:۶۲۵۰ مساحت سالن:۱۵۰۰ مساحت دفتری:۵۰۰ متر/ نوع جواز:صنعتی/ آب:دارد/ سن بنا:قدیمی/ نوع کاربری:صنعتی/ برق:۳۰۰آمپر/ نوع سند:۶دانگ/ دارای اصلاحی،پایانکار،تلفن،گاز شماره تماس:09202020444 قیمت:۲۵ میلیارد تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۰۹۰ فروش,کارخانه,فروش کارخانه,کارخانه مخصوص,فروش مخصوص
ادامه مطلب
  • 0