خرید کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد

خرید کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد کد ملک :۳۸۲۱۵ مساحت کل :۵۰۰۰ / مساحت سالن: ۲۹۰۰/مساحت دفتری:۴۰۰ /سرایداری:۷۰ برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد دارای آزمایشگاه مناسب انواع فعالیتهای غذایی و ..قیمت کل :۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانشماره تماس: 09202020444 فروش کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد، فروش کارخانه,خرید کارخانه ، خرید کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد ,خرید فروشکارخانه شهرک صنعتی نظر آباد,خریدفروش کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد,فروش کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد,فروش کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد فروش  کارخانه شهرک صنعتی نظر آباد
ادامه مطلب
  • 0