خرید سالن و سوله اسلامشهر

خرید سالن و سوله اسلامشهر کد ملک :۳۷۸۳۹ مساحت کل :۶۰۰۰ / مساحت سالن: ۱۴۰۰/مساحت دفتری: ۲۲۰/سرایداری:۱۰۰ برق :  دارد ۳۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۵ خط     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش سالن وسوله اسلامشهر ، فروش سالن وسوله,خرید سالن وسوله ،خرید فروش سالن وسوله اسلامشهر ، فروش سالن وسوله,خرید  ،خرید سوله,خرید ,خرید فروسالن وسوله اسلامشهر,خریدفروش سالن وسوله اسلامشهر,فروش سالن وسوله اسلامشهر,فروش سالن وسوله اسلامشهر فروش سالن سوله,فروش سالن,خرید سوله,
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله کمالشهر کرج

خرید سالن و سوله کمالشهر کرج کد ملک :۳۷۸۱۷ مساحت کل : ۱۸۰۰/ مساحت سالن:۷۸۸ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد ۵خط    / گاز:  دارد     آب :   دارد چاه شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش کمالشهر کرج ,فروش سوله کرج کمالشهر,فروش سوله کرج,فروش سالن سوله کمالشهر،سالن سوله کرج کمالشهر,سالن کرج,سوله کمالشهر ,فروش سالن و سوله کمالشهر کرج,فروش سالن سوله کرج کمالشهر
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن وسوله شهرک نصیر آباد

فروش سالن وسوله شهرک نصیر آباد کد ملک :۳۷۸۲۷ مساحت کل : ۴۵۴۲/ مساحت سالن:۳۵۰۰ /مساحت دفتری:۴۵۰ /سرایداری:۷۵ برق :  دارد۲۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد قیمت کل :۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله شهرک نصیر آباد ,فروش سالن نصیر آباد,فروش سوله شهرک نصیر آباد,فروش شهرک نصیر آباد,سالن شهرک نصیر آباد,سوله شهرک نصیر آباد,سالن سوله شهرک نصیر آباد,فروش سالن سوله,فروش سالن,اجاره سوله,فروش سوله جاده مخصوص,فروش سالن شهرک نصیر آباد
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن و سوله تهرانپارس

فروش سالن و سوله تهرانپارس کد ملک :۳۷۳۸۴ مساحت کل :۳۰/۰۰۰ / مساحت سالن:۲۳/۰۰۰ برق :  دارد ۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 کاربری ملک صنعتی میباشد. قیمت کل :کارشناسی فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش تهرانپارس ,فروش سوله تهرانپارس,فروش سوله تهرانپارس,فروش سالن سوله تهرانپارس ,سالن سوله تهرانپارس,سالن تهرانپارس,سوله تهرانپارس ,فروش سالن و سوله تهرانپارس,فروش سالن سوله تهرانپارس
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن و سوله شور آباد

فروش سالن و سوله شور آباد کد ملک :۳۷۷۹۷ مساحت کل : ۱۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۱۱۰۰/مساحت دفتری: ۱۰۰/سرایداری: برق :  دارد   ۱۰۰آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 باسکول ۹۰ تنی قیمت کل :متری ۳۵۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش شور آباد ,فروش سوله شور آباد,فروش سوله شور آباد,فروش سالن سوله شور آباد,سالن سوله شور آباد,سالن شور آباد,سوله شور آباد, ,فروش سالن و سوله شور آباد
ادامه مطلب
  • 2

خرید سالن و سوله نصیر آباد

خرید سالن و سوله نصیر آباد کد ملک :۳۷۸۷۶ مساحت کل : ۱۱۷۰/ مساحت سالن: ۶۵۰/مساحت دفتری: ۵۰/سرایداری: برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   داردشهرکی شماره تماس:09202020444 ۱۵۰متر سایبان داخل محوطه قیمت کل :۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش صنعتی نصیر آباد ,فروش سوله صنعتی نصیر آباد,فروش سوله شهرک صنعتی نصیر آباد,فروش سالن سوله صنعتی نصیر آباد,سالن سوله صنعتی نصیر آباد,سالن صنعتی نصیر آباد,سوله صنعتی نصیر آباد, ,فروش سالن و سوله شهرک صنعتی نصیر آباد
ادامه مطلب
  • 0

فروش سوله و سالن اسلامشهر

فروش سوله و سالن اسلامشهر کد ملک :۳۷۷۸۵ مساحت کل : ۱۰۱۲/ مساحت سالن:۵۰۰ /مساحت دفتری: ۵۰/سرایداری:۱۰ برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش سوله وسالن اسلامشهر ، فروش سالن و سوله,خریدسوله ،خرید سوله,خریدسالن ,خرید فروش سالن اسلامشهر,خریدفروشسوله اسلامشهر,فروش سالن اسلامشهر,فروش سوله اسلامشهر فروش سالن سوله,فروش سالن,خرید سوله,
ادامه مطلب
  • 0