خرید سالن وسوله فردوسیه

خرید سالن وسوله فردوسیه کد ملک :۳۷۸۵۷ مساحت کل :۸۰۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله فردوسیه,خرید سالن سوله فردوسیه,سالن وسوله فردوسیه,سالن فردوسیه,سوله شهریار,خرید سالن سوله فردوسیه ,خرید سالن و سوله شهریارفروش سالن وسوله  ,فروش سالن سوله شهریار ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله کمالشهر کرج

خرید سالن و سوله کمالشهر کرج کد ملک :۳۷۸۱۷ مساحت کل : ۱۸۰۰/ مساحت سالن:۷۸۸ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد ۵خط    / گاز:  دارد     آب :   دارد چاه شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش کمالشهر کرج ,فروش سوله کرج کمالشهر,فروش سوله کرج,فروش سالن سوله کمالشهر،سالن سوله کرج کمالشهر,سالن کرج,سوله کمالشهر ,فروش سالن و سوله کمالشهر کرج,فروش سالن سوله کرج کمالشهر
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن وسوله شهرک نصیر آباد

فروش سالن وسوله شهرک نصیر آباد کد ملک :۳۷۸۲۷ مساحت کل : ۴۵۴۲/ مساحت سالن:۳۵۰۰ /مساحت دفتری:۴۵۰ /سرایداری:۷۵ برق :  دارد۲۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد قیمت کل :۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله شهرک نصیر آباد ,فروش سالن نصیر آباد,فروش سوله شهرک نصیر آباد,فروش شهرک نصیر آباد,سالن شهرک نصیر آباد,سوله شهرک نصیر آباد,سالن سوله شهرک نصیر آباد,فروش سالن سوله,فروش سالن,اجاره سوله,فروش سوله جاده مخصوص,فروش سالن شهرک نصیر آباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله مخصوص کرج

خرید سالن و سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۷۸۱۰ مساحت کل :۴۲۰ / مساحت سالن:۲۵۰ /مساحت دفتری:۱۸۰ /سرایداری:۱۲ برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن و سوله تهرانپارس

فروش سالن و سوله تهرانپارس کد ملک :۳۷۳۸۴ مساحت کل :۳۰/۰۰۰ / مساحت سالن:۲۳/۰۰۰ برق :  دارد ۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 کاربری ملک صنعتی میباشد. قیمت کل :کارشناسی فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش تهرانپارس ,فروش سوله تهرانپارس,فروش سوله تهرانپارس,فروش سالن سوله تهرانپارس ,سالن سوله تهرانپارس,سالن تهرانپارس,سوله تهرانپارس ,فروش سالن و سوله تهرانپارس,فروش سالن سوله تهرانپارس
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن و سوله شور آباد

فروش سالن و سوله شور آباد کد ملک :۳۷۷۹۷ مساحت کل : ۱۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۱۱۰۰/مساحت دفتری: ۱۰۰/سرایداری: برق :  دارد   ۱۰۰آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 باسکول ۹۰ تنی قیمت کل :متری ۳۵۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش شور آباد ,فروش سوله شور آباد,فروش سوله شور آباد,فروش سالن سوله شور آباد,سالن سوله شور آباد,سالن شور آباد,سوله شور آباد, ,فروش سالن و سوله شور آباد
ادامه مطلب
  • 2