خرید سالن و سوله مخصوص کرج

خرید سالن و سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۸۸۹۹ مساحت کل :۱۵۰۰ / مساحت سالن:۶۰۰ /مساحت دفتری:۱۴۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد ۳فاز     /   تلفن :  دارد ۱۰خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 سند ۶ دانگ قیمت کل :۲/۷۲۰میلیارد خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

کمربندی آزادگان|فروش سالن سوله

کمربندی آزادگان|فروش سالن سوله کدملک :  ۳۸۸۴۱ مساحت کل :   ۲۵۰۰ متر       مساحت سالن :  ۵۰۰ متر           آب : چاه          برق: ۵۰ امپر صنعتی      سن بنا:  ۵۰ سال    نوع سند:  اوقافی       سقف : سوله+ خرپا قیمت کل :۵ میلیارد تومان  شماره تماس:09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,فروش سالن ,فروش سوله,فروش سالن سوله,فروش سالن و سوله  
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله سالن جاده مخصوص

خرید سوله سالن جاده مخصوص کد ملک :۳۸۶۹۱ مساحت کل : ۱۰۰۰۰/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۵میلیارد شماره تماس: 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن مخصوص

خرید سوله و سالن مخصوص کد ملک :۳۸۶۰۲ مساحت کل : ۱۹۰۰/ مساحت سالن:۲۰۰۰ /مساحت دفتری: ۴۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱۲ میلیارد خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن مخصوص

اجاره سوله و سالن مخصوص کد ملک :۳۸۲۴۴ مساحت کل :۴۰۰۰ / مساحت سالن:۱۰۰۰ /مساحت دفتری:۷۰ /سرایداری: برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس :09202020444  اجاره ماهیانه :۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن وسوله جاده مخصوص

اجاره سالن وسوله جاده مخصوص کد ملک :۳۸۲۴۰ مساحت کل : ۸۰۰۰/ مساحت سالن: ۵۰۰۰/مساحت دفتری:۱۵۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444   اجاره ماهیانه :۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0