فروش سالن در تهران7000متر

فروش 7000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 36829 ، :شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 7000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 4000 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 36829 سالن و سوله تهران تهران فروش 7000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن در تهران300متر

فروش 300 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39051 ، :شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 300 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 130 ، نوع کف محوطه: ، برق: 35آمپر ، نوع کاربری: قطعه سازی ، مساحت اداری: 50 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 2خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 5000000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39051 سالن و سوله تهران تهران فروش 300 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن در تهران 3000متر

فروش 3000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39036 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 3000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2200 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگ ، قیمت کل: 3200000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 10 39036 سالن و سوله تهران تهران فروش 3000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن در تهران254متر

فروش 254 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39038 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 254 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 140 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 50 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 1100000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39038 سالن و سوله تهران تهران فروش 254 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش سوله در تهران 500متر

فروش 500 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39033 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 500 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 380 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز 32 آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دفترچه ایی ، قیمت کل: 1290000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39033 سالن و سوله تهران تهران فروش 500 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش سوله در تهران 4200متر

فروش 4200 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39026 ، :شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 4200 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: شهرک ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1600 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر+3فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 160 ، گاز: 16G ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 4خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دفترچه ایی ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 10تن 39026 سالن و سوله تهران تهران فروش 4200 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0