فروش زمین صنعتی | ماهدشت

فروش زمین صنعتی | ماهدشت فروش زمین صنعتی  | کد ثبت : ۳۸۳۴۰ مساحت کل : قطعات ۵۰۰ متری آب : چاه  | نوع کاربری : صنعتی | نوع سندئ تک برگ جواز ساخت دارد | قیمت کارشناسی : ۱۲ میلیارد شماره تماس: 09202020444 فروش زمین,فروش زمین ماهدشت,فروش زمین صنعتی ,فروش زمین صنعتی ماهدشت
ادامه مطلب
  • 0