خرید زمین شور آباد

خرید زمین شور آباد کد ملک :۳۷۴۳۷ مساحت کل :۲۰۰۰۰ زمین صنعتی شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین شور آباد، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین،خرید زمین ,خرید فروش زمین شور آباد,خریدفروش زمین شور آباد,فروش زمین  شور آباد,فروش زمین زمین شور آباد، فروش زمین شور آباد,فروش زمین،فروش زمین شور آباد
ادامه مطلب
  • 0