فروش زمین در شهریار4070متر

فروش 4070 متر زمین در شهر يار کد فایل: 39187 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 4070 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: شخصی ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 600000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39187 زمین تهران شهر يار فروش 4070 متر زمین در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در شهریار12000متر

فروش 12000 متر زمین در شهر يار کد فایل: 39182 ، :نام مالک/ مشاور محمد زاده ، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 12000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 35000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39182 زمین تهران شهر يار فروش 12000 متر زمین در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در شهریار2500متر

فروش 2500 متر زمین در شهر يار کد فایل: 39115 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 2500 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6 دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 270000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39115 زمین تهران شهر يار فروش 2500 متر زمین در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در شهریار21600متر

فروش 21600 متر زمین در شهر يار کد فایل: 38924 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 21600 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگی کشاورزی ، قیمت کل: 1080000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38924 زمین تهران شهر يار فروش 21600 متر زمین در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در شهریار18000متر

فروش 18000 متر زمین مسکونی در شهر يار کد فایل: 38909 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 18000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: مسکونی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 500000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38909 زمین مسکونی تهران شهر يار فروش 18000 متر زمین مسکونی در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0