فروش زمین در تهران3113متر

فروش 3113 متر زمین در تهران کد فایل: 39346 ، :نام مالک/ مشاور ولی زاده ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 3113 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 1500000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39346 زمین تهران تهران فروش 3113 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در تهران3400متر

فروش 3400 متر زمین در تهران کد فایل: 39252 ،شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 3400 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 200 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 2500000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39252 زمین تهران تهران فروش 3400 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در تهران4200متر

فروش 4200 متر زمین در تهران کد فایل: 39249 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 4200 ، نوع کف سالن: ، آب: شهری-چاه ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 400آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: 65G ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 750000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39249 زمین تهران تهران فروش 4200 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در تهران4590متر

فروش 4590 متر زمین در تهران کد فایل: 39234 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 4590 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 350000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39234 زمین تهران تهران فروش 4590 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین تهران4250متر

فروش 4250 متر زمین در تهران کد فایل: 39123 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 4250 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 500000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39123 زمین تهران تهران فروش 4250 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در تهران2500متر

فروش 2500 متر زمین در تهران کد فایل: 39122 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2500 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 2000000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39122 زمین تهران تهران فروش 2500 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0