فروش زمین تهران4250متر

فروش 4250 متر زمین در تهران کد فایل: 39123 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 4250 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 500000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39123 زمین تهران تهران فروش 4250 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در تهران4000متر

فروش 4000 متر زمین در تهران کد فایل: 38918 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 4000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38918 زمین تهران تهران فروش 4000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در تهران 5000متر

فروش 5000 متر زمین در تهران کد فایل: 38881 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 5000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 350000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38881 زمین تهران تهران فروش 5000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در تهران 300متر

فروش 300 متر زمین در تهران کد فایل: 38840 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 300 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 2300000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38840 زمین تهران تهران فروش 300 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در تهران 33850متر

فروش 33850 متر زمین 4 دیواری در تهران کد فایل: 38830 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 33850 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دفتر چه شهرکی ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 300000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38830 زمین 4 دیواری تهران تهران فروش 33850 متر زمین 4 دیواری در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین در تهران 489متر

فروش 489 متر زمین در تهران کد فایل: 38799 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 489 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 3000000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38799 زمین تهران تهران فروش 489 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0