خرید کارگاه مخصوص

خرید کارگاه مخصوص کد ملک :۳۷۹۸۴ مساحت کل : ۳۷۷/ مساحت سالن:۱۶۰ /مساحت دفتری: ۱۲/سرایداری: برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   داردچاه شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان فروش کارگاه جاده مخصوص ,فروش  کارگاه ,فروش کارگاه جاده مخصوص کرج,فروش جاده مخصوص کرج, کارگاه جاده مخصوص, کارگاه جاده مخصوص کرج, کارگاه جاده مخصوص رج,فروش کارگاه ,فروش کارگاه ,فروش کارگاه،فروش کارگاه,فروش کارگاه جاده مخصوص(شهید لشکری)
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین مخصوص

فروش زمین مخصوص کد ملک :۳۷۸۶۱ مساحت کل : ۶۱۲۰ مجوز ساخت ۲۵/۰۰۰ متر امکان تجاری بودن ملک در ۱۴ طبقه و زیر زمین شماره تماس:09202020444 قیمت کل :کارشناسی فروش جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصو ص اجاره زمین مخصوص ,اجاره زمین مخصوص کرج,
ادامه مطلب
  • 0

خرید مغازه جاده مخصوص تهرانسر

خرید مغازه جاده مخصوص تهرانسر کد ملک :۳۷۴۸۲ مساحت کل :۱۰۰ برق :  دارد ۳فاز       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 واحد مسکونی و زیر زمین دارد قیمت کل :۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش جاده مخصوص کرج,فروش مغازه جاده مخصوص کرج تهرانسر,فروش مغازه جاده مخصوص کرج,فروش مغازه جاده مخصوص کرج تهرانسر,فروش مغازه تهرانسر جاده مخصوص کرج,مغازه جاده مخصو ص ،فروش مغازه  مخصوص ,فروش مغازه تهرانسر مخصوص کرج,
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن وسوله مخصوص کرج

فروش سالن وسوله مخصوص کرج کد ملک :۳۷۴۰۸ مساحت کل : ۱۵۰۰۰/ مساحت سالن:۲۰۰ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۲۵آمپر / گاز:  دارد     آب :   داردشهری و چاه آب شماره تماس:09202020444 دارای ۱۵۰متر بر اصلی قیمت کل :نظر کارشناسی فروش جاده مخصوص کرج,فروش سالن جاده مخصوص کرج,فروش سوله جاده مخصوص کرج,فروش سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصو ص اجاره سالن سوله مخصوص ,اجاره سالن مخصوص کرج,
ادامه مطلب
  • 0