فروش انبار در تهران84225متر

فروش 84225 متر انبار در تهران کد فایل: 39214 شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 84225 ، نوع کف سالن: ، آب: چاه+شیرین ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز ، نوع کاربری: رفاهی ورزشی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگ ، قیمت کل: 2E+11 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39214 انبار تهران تهران فروش 84225 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش انبار در تهران 90000متر

فروش 90000 متر انبار در تهران کد فایل: 39172 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 90000 ، نوع کف سالن: ، آب: چاه ، سن بنا: ، متراژ سوله: 3000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 150آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 12 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 8خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39172 انبار تهران تهران فروش 90000 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش انبار در تهران38000متر

فروش 38000 متر انبار در تهران کد فایل: 39155 شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 38000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 1200000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39155 انبار تهران تهران فروش 38000 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0

فروش انبار در تهران4000متر

فروش 4000 متر انبار در تهران کد فایل: 38986 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 4000 ، نوع کف سالن: ، آب: چاه ، سن بنا: ، متراژ سوله: 880 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 100 ، گاز: ندارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 3000000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38986 انبار تهران تهران فروش 4000 متر انبار در تهران

ادامه مطلب
  • 0