فروش سوله جاده مخصوص|۸۰۰۰ متر

فروش سوله جاده مخصوص|۸۰۰۰متر مساحت کل: ۱۲۵۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۸۰۰۰ متر مربع جواز: صنعتی              کاربری: صنعتی                پایان کار: دارد               آب: چاه           برق: ۲۰۰ آمپر تلفن: ۳ خط               گاز: دارد                    سند: ۶ دانگ                    اداری: ۲۰۰ متر مربع شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱  
ادامه مطلب
  • 0

جاده مخصوص کرج سوله ۶۰۰۰متر

جاده مخصوص کرج سوله ۶۰۰۰متر مساحت کل: ۲۴۰۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۶۰۰۰ متر مربع جواز: صنعتی          کاربری: صنعتی            آب:دارد        برق: ۴۰۰ آمپر         تلفن: دارد               گاز: دارد اداری: ۲۰۰ متر مربع                  ارتفاع سالن: ۶ متر مربع        سرایداری: دارد   کف محوطه: آسفالت اجاره ماهیانه: ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ شماره تماس:09202020444 اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

جاده قدیم کرج ۲۵۰۰مترسوله

جاده قدیم کرج ۲۵۰۰مترسوله مساحت کل: ۲۵۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۷۵۰ متر مربع آب: چاه         برق: ۲۰۰ آمپر        تلفن: دارد              تاسیسات گرمایی: دارد           تاسیسات سرمایی:دارد            گاز: دارد                 اداری: ۲۰۰ متر مربع                  نگهبانی: ۲۰ متر مربع           سرایداری: ۷۰ متر مربع کف سالن: بتن            کف محوطه: بتن            جرثقیل سقفی: ۵ تن   اجاره ماهیانه:۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان شماره تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ شماره تماس:09202020444 اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده مخصوص |۴۲۰ متر

اجاره سوله جاده مخصوص|۴۲۰ متر جاده مخصوص سوله ۴۲۰ متری مساحت کل: ۴۲۰ متر مربع جواز:صنعتی     کاربری: صنعتی          پایان کار: دارد           آب: منبع            برق: ۵۰ آمپر    تلفن: دارد اداری: ۵۰ متر مربع      مساحت نگهبانی: ۲۰ متر مربع              کف سالن: بتن ودیعه: ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان     اجاره ماهیانه: ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱   
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله ۶۰۰۰مترجاده مخصوص

اجاره سوله ۶۰۰۰مترجاده مخصوص مساحت کل: ۲۴۰۰۰ متر مربع جواز: صنعتی          کاربری: صنعتی        آب:دارد      برق: ۴۰۰ آمپر        تلفن: دارد          گاز: دارد مساحت اداری: ۶۰۰ متر           ارتفاع سالن: ۱۰ متر اجاره قابل قابل تبدیل شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱  شماره تماس:09202020444 اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

جاده قدیم کرج سوله ۱۲۰۰متر

جاده قدیم کرج سوله ۱۲۰۰متر مساحت کل: ۱۰۰۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۱۲۰۰ متر مربع جواز: صنعتی          کاربری: صنعتی           پایان کار: دارد                 آب: دارد              برق: ۱۰۰ آمپر            تلفن: دارد تاسیسات گرمایی: دارد            گاز: دارد               سند: ۶ دانگ          کف محوطه: آسفالت ودیعه:۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان           اجاره ماهیانه: ۱۲۰۰۰٫۰۰۰۰ میلیون تومان تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱  شماره تماس:09202020444 اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج ,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0