خرید سالن و سوله نصیرآباد

خرید سالن و سوله نصیرآباد کد ملک :۳۸۱۳۷ مساحت کل :۱۵۰۰ / مساحت سالن:۹۳۰ برق :  دارد۲۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد      سند:دارد / شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید نصیر آباد,خرید سالن نصیر آباد,خرید سوله نصیر آباد,خرید سالن سوله  نصیر آباد ,سالن سوله جاده نصیر آباد,سالن نصیر آباد ,سوله نصیر آباد
ادامه مطلب
  • 0