خرید سالن و سوله شمس آباد

خرید سالن و سوله شمس آباد کد ملک :۳۹۱۵۱ مساحت کل :۸۱۴۰ / مساحت سالن: ۷۳۰۰/مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد برق :  دارد ۳۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد معاوضه با ملک در تهران قیمت کل :۷/۹۰۰ میلیارد تلفن تماس: 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهرک صنعتی شمس  آباد,خرید سالن شهرک صنعتی شمس  آباد,خرید سوله شهرک صنعتی شمس  آباد,خرید سالن سوله شهرک صنعتی شمس  آباد,سالن سوله شهرک صنعتی شمس  آباد,سالن شهرک صنعتی شمس  آباد,سوله شهرک صنعتی شمس  آباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن شمس آباد

خرید سوله و سالن شمس آباد کد ملک :۳۸۸۱۵ مساحت کل :۱۰۱۰ / مساحت سالن:۱۰۰۰ /مساحت دفتری:۱۶۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد سند ۶دانگ قیمت کل :۱/۳۵۰میلیارد تلفن تماس : 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهرک صنعتی شمس  آباد,خرید سالن شهرک صنعتی شمس  آباد,خرید سوله شهرک صنعتی شمس  آباد,خرید سالن سوله شهرک صنعتی شمس  آباد,سالن سوله شهرک صنعتی شمس  آباد,سالن شهرک صنعتی شمس  آباد,سوله شهرک صنعتی شمس  آباد
ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه شهرک صنعتی بهارستان

اجاره کارخانه شهرک صنعتی بهارستان کد ملک :۳۸۹۲۵ مساحت کل :۳۰۰۰ / مساحت سالن:۲۵۰۰۱۲۰۰ /مساحت دفتری: دارد/سرایداری:دارد برق :  دارد ۲۵آمپر     /   تلفن :  دارد۳خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه: ۱۰۰ میلیون   / اجاره ماهیانه:۱۰ میلیون شماره تماس:09202020444 اجاره سالن سوله,اجاره  سالن,خرید سوله,اجاره شهرک صنعتی بهارستان,اجاره سالن شهرک صنعتی بهارستان,اجاره سوله شهرک صنعتی بهارستان,اجاره سالن سوله شهرک صنعتی بهارستان,سالن سوله شهرک صنعتی بهارستان,سالن شهرک صنعتی بهارسستان,سوله شهرک صنعتی بهارستان
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله شمس آباد

خرید سالن و سوله شمس آباد کد ملک :۳۸۰۵۵ مساحت کل :۱۳۰۰۰ / مساحت سالن:۴۰۰۰ /مساحت دفتری:۸۰۰ /سرایداری: برق :  دارد۴۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد ۱۰خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومانتلفن تماس: 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهرک صنعتی شمس آباد,خرید سالن شهرک صنعتی شمس آباد,خرید سوله شهرک صنعتی شمس آباد,خرید سالن سوله شهرک صنعتی شمس آباد,سالن سوله شهرک صنعتی شمس آباد,سالن شهرک صنعتی شمس آباد,سوله شهرک صنعتی شمس آباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله شمس آباد

خرید سوله شمس آباد کد ملک :۳۸۰۴۹ مساحت کل : ۲۰۰۰/ مساحت سالن: ۱۰۰۰/مساحت دفتری:۱۲۰برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانتلفن تماس: 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهرک صنعتی شمس آباد,خرید سالن شهرک صنعتی شمس آباد,خرید سوله شهرک صنعتی شمس آباد,خرید سالن سوله شهرک صنعتی شمس آباد,سالن سوله شهرک صنعتی شمس آباد,سالن شهرک صنعتی شمس آباد,سوله شهرک صنعتی شمس آباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در شمس آباد 5000 متر

خرید کارخانه در شمس آباد 5000 متر کد ملک :۳۷۹۰۴ مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۱۲۰۰/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد  ۴۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 کلیه تجهیزات + آزمایشگاه مجهز+ کمپرسور هوایی ۸ بارقیمت کل :۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانخریدکارخانه,خرید سالن,خریدکارخانه,خرید شهرک صنعتی شمس آباد,خرید کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد,خرید کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد,خریدکارخانه شهرک صنعتی شمس آباد,سالن سوله شهرک صنعتی شمس آباد,سالن شهرک صنعتی شمس آباد,سوله شهرک صنعتی شمس آباد
ادامه مطلب
  • 0