اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص کد ملک :۳۹۲۱۲ مساحت کل :۵۰۰ / مساحت سالن:۲۸۰ /مساحت دفتری: ۱۱۰/سرایداری:۸ برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  ندارد  /   آب :   دارد ودیعه : ۵۰میلیون تومان       /  اجاره ماهیانه :۱/۵۰۰میلیون تومان تلفن تماس: 09202020444 اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده کرج,سالن کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده  کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص شهید لشکری,اجاره سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج شهید لشکری ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج شهید لشکری
ادامه مطلب
  • 0

رهن تجاری و اداری تهرانسر

رهن تجاری و اداری تهرانسر کد ملک :۳۸۱۴۳ مساحت کل : هر طبقه ۳۶۰ متر یک واحد تجاری و ۴ واحد اداری برق :  داردتک فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   داردلوله کشی      سند:شش دانگ / شماره تماس:09202020444 ودیعه :۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان رهن کامل اجاره سالن سوله جاده مخصوص  تهرانسر,اجاره سالن جاده مخصوص کرج تهرانسر,اجاره سوله جاده مخصوص کرج تهرانسر,اجاره جاده کرج,سالن کرج,سوله جاده مخصوص کرج تهرانسر,سالن سوله جاده  کرج تهرانسر,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله تهرانسر,اجاره سوله جاده مخصوص شهید لشکری تهرانسر,اجاره سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری تهرانسر,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج تهرانسرشهید لشکری ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج شهید لشکری تهرانسر
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله کمالشهر کرج

خرید سالن و سوله کمالشهر کرج کد ملک :۳۷۸۱۷ مساحت کل : ۱۸۰۰/ مساحت سالن:۷۸۸ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد ۵خط    / گاز:  دارد     آب :   دارد چاه شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش کمالشهر کرج ,فروش سوله کرج کمالشهر,فروش سوله کرج,فروش سالن سوله کمالشهر،سالن سوله کرج کمالشهر,سالن کرج,سوله کمالشهر ,فروش سالن و سوله کمالشهر کرج,فروش سالن سوله کرج کمالشهر
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله مخصوص کرج

خرید سالن و سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۷۳۸۵ مساحت کل :۴۸۶ / مساحت سالن:۲۲۰ /مساحت دفتری: ۷۰/سرایداری:۱۵ برق :  دارد ۲۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  ندارد     آب :   داردشرب نیست شماره تماس:09202020444 جرثقیل سقفی دارد قیمت کل :کارشناسی خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید جاده کرج,سالن کرج,سوله جاده  کرج,سالن سوله جاده  کرج,خرید سالن سوله,اخرید سالن,خریدسوله,خرید سوله جاده مخصوص شهید لشکری,خرید سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج شهید لشکری ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج شهید لشکری
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن مخصوص

اجاره سوله و سالن مخصوص کد ملک :۳۷۷۹۳ مساحت کل : ۱۳۵۰/ مساحت سالن: ۵۵۰/مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری: برق :  دارد  ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰     / اجاره ماهیانه :  ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان              اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده کرج,سالن کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده  کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص شهید لشکری,اجاره سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج شهید لشکری ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج شهید لشکری
ادامه مطلب
  • 0