خرید سوله عباس آباد

خرید سوله عباس آباد کد ملک :۳۸۶۳۲ مساحت کل :۲۰۰۰ / مساحت سالن:۱۱۰۰ /مساحت دفتری: ۲۰۰/سرایداری:۶۰ برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد۴خط     / گاز:  ۶۰g/   آب :   دارد قیمت کل :۱/۴۰۰ میلیارد شماره تلفن:09202020444 خرید سالن سوله عباس آباد ,خرید سالن عباس آباد,خرید سوله عباس آباد,خرید عباس آباد,سالن عباس آباد,سوله عباس آباد,سالن وسوله عباس آباد,خرید سالن وسوله,
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه عباس آباد

خرید کارخانه عباس آباد کد ملک :۳۸۵۷۲ مساحت کل :۱۸۰۰۰ / مساحت سالن:۳۵۷۵ /مساحت دفتری: ۴۶۳/سرایداری:دارد برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس :09202020444 قیمت کل :۳/۵ میلیاردخریدکارخانه عباس آباد ,خریدعباس آباد,خرید سوله و کارخانه عباس آباد,خرید عباس آباد,سالن عباس آباد,سوله عباس آباد,کارخانه عباس آباد,کارخانه سالن وسوله,
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه شهرک عباس آباد

خرید کارخانه شهرک عباس آباد کد ملک :۳۷۹۴۸ مساحت کل : ۴۵۰۰/ مساحت سالن:۱۰۰ /مساحت دفتری: ۲۰۰/سرایداری: برق :  دارد ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانخرید کارخانه عباس آباد ,خرید کارخانه عباس آباد,خرید کارخانه عباس آباد,خرید کارخانه عباس آباد,سالن عباس آباد,سوله عباس آباد,خرید کارخانه عباس آباد,خرید کارخانه,
ادامه مطلب
  • 0