خرید سالن وسوله شور آباد

خرید سالن وسوله شور آباد کد ملک :۳۷۹۰۳ مساحت کل : ۶۸۰۰/ مساحت سالن:۲۲۰۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری: برق :  دارد۱۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 فول امکانات قیمت کل :متری ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شور آباد,خرید سالن شور آباد,خرید سوله شور آباد,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سولهکمر شور آباد,سالن شور آباد ,سوله آزادگان شور آباد
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن و سوله شور آباد

فروش سالن و سوله شور آباد کد ملک :۳۷۷۹۷ مساحت کل : ۱۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۱۱۰۰/مساحت دفتری: ۱۰۰/سرایداری: برق :  دارد   ۱۰۰آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 باسکول ۹۰ تنی قیمت کل :متری ۳۵۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش شور آباد ,فروش سوله شور آباد,فروش سوله شور آباد,فروش سالن سوله شور آباد,سالن سوله شور آباد,سالن شور آباد,سوله شور آباد, ,فروش سالن و سوله شور آباد
ادامه مطلب
  • 2

خرید سالن و سوله شور آباد

خرید سالن و سوله شور آباد کد ملک :۳۷۵۲۲ مساحت کل :۹۹۴۵ / مساحت سالن: ۲۴۰۰/مساحت دفتری:۶۰ /سرایداری:۶۰ برق :  دارد  ۴۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۶۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شور آباد,خرید سالن شور آباد,خرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شور آباد,سالن سوله شور آباد,سالن شور آباد,سوله شور آباد,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شور اباد,خرید سالن وسوله شور اباد,سالن وسوله شور اباد,سالن و سوله شور اباد, فروش سوله شور اباد,فروش سالن وسوله شور اباد,فروش سالن و سوله شور اباد,فروش سالن سوله شور اباد
ادامه مطلب
  • 0