خرید سالن وسوله شور آباد

خرید سالن وسوله شور آباد کد ملک :۳۷۹۰۳ مساحت کل : ۶۸۰۰/ مساحت سالن:۲۲۰۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری: برق :  دارد۱۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 فول امکاناتقیمت کل :متری ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومانخرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شور آباد,خرید سالن شور آباد,خرید سوله شور آباد,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سولهکمر شور آباد,سالن شور آباد ,سوله آزادگان شور آباد
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن و سوله شور آباد

فروش سالن و سوله شور آباد کد ملک :۳۷۷۹۷ مساحت کل : ۱۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۱۱۰۰/مساحت دفتری: ۱۰۰/سرایداری: برق :  دارد   ۱۰۰آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 باسکول ۹۰ تنی قیمت کل :متری ۳۵۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش شور آباد ,فروش سوله شور آباد,فروش سوله شور آباد,فروش سالن سوله شور آباد,سالن سوله شور آباد,سالن شور آباد,سوله شور آباد, ,فروش سالن و سوله شور آباد
ادامه مطلب
  • 2

خرید سالن و سوله شور آباد

خرید سالن و سوله شور آباد کد ملک :۳۷۵۲۲ مساحت کل :۹۹۴۵ / مساحت سالن: ۲۴۰۰/مساحت دفتری:۶۰ /سرایداری:۶۰ برق :  دارد  ۴۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۶۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شور آباد,خرید سالن شور آباد,خرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شور آباد,سالن سوله شور آباد,سالن شور آباد,سوله شور آباد,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شور اباد,خرید سالن وسوله شور اباد,سالن وسوله شور اباد,سالن و سوله شور اباد, فروش سوله شور اباد,فروش سالن وسوله شور اباد,فروش سالن و سوله شور اباد,فروش سالن سوله شور اباد
ادامه مطلب
  • 0