اجاره سالن سوله در احمد آباد ۴۸۰ متر

مشاور: آقای شهاب پورحسن تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰ تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۳۵۲۷۳۶ کد: ۴۰۴۳۹ مساحت کل: ۱۰۰۰ متر- مساحت سالن: ۴۸۰ متر- دارای آب، برق ۱۰۰ آمپر، تلفن و گاز مساحت دفتری: ۵۰ متر | کف سالن: موزائیک ودیعه: ۱۰۰ میلیون تومان | اجاره ماهیانه: ۱۰ میلیون تومان
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن سوله ۵۰۰۰۰ متر در جاده مخصوص

فروش سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۵۰۰۰۰متر | مساحت سالن : ۱۸۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی |  مساحت اداری:۲۰۰۰ متر مساحت نگهبانی : ۲۵۰ متر|برق : ۳ فاز ۸۰۰ آمپر| تلفن : ۲۲ خط دارد | آب: دارد | گاز : دارد      
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله ۳۶۰۰ متر در جاده مخصوص

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۳۶۰۰متر | مساحت سالن : ۱۵۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی |  مساحت اداری:۲۰۰ متر مساحت نگهبانی : ۴۰ متر|برق : ۳ فاز ۳۰۰ آمپر| تلفن : ۲۲ خط دارد | آب: دارد | گاز : دارد  
ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار |جاده مخصوص ۴۰۰۰ متر

اجاره انبار جاده مخصوص مساحت کل : ۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۱۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۲۵۰ متر | برق : ۳ فاز ۱۰۰ آمپر| تلفن : ۳ خط دارد | آب: دارد لوله کشی | گاز : دارد
ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار سالن |جاده مخصوص ۴۰۰۰ متر

اجاره انبار سالن |جاده مخصوص مساحت کل : ۴۰۰۰ متر | مساحت سالن : ۲۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۰۰ متر | مساحت نگهبانی : ۲۰ متر|برق : ۳ فاز ۲۵ آمپر| تلفن : ۳ خط دارد | آب: دارد تانکر | گاز : دارد  
ادامه مطلب
  • 0