سوله و سالن جاده قدیم

سوله و سالن جاده قدیم کد ملک :۳۸۶۸۳ مساحت کل : مشاع/ مساحت سالن: ۲۲۰/مساحت دفتری: ۱۲/سرایداری:دارد برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ودیعه :  ۵۰میلیون      /  اجاره ماهیانه :۳۶۰۰ میلیون شماره تماس:09202020444 سالن سولهو سالن وسوله ,سالن سوله جاده قدیم کرج,اخرید سالن جاده قدیم کرج,خریدسوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده قدیم

اجاره سالن سوله سالن سوله کد ملک :۳۸۵۳۳ مساحت کل : ۱۵۰۰/ مساحت سالن:۱۲۰۰ /مساحت دفتری:۱۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس :09202020444 ودیعه : ۱۵۰میلیون       /  اجاره ماهیانه :۲۷میلیون سوله,اجاره سوله,اجاره سالن سوله ,سالن سوله,اجاره سالن وسوله,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجره جاده قدیم کرج  
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله مخصوص

اجاره سالن سوله مخصوص کد ملک :۳۸۶۰۴ مساحت کل :۱۵۰۰۰ / مساحت سالن:۷۲۰۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۳فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس :09202020444 ودیعه :    ۵۰۰ میلیون    /  اجاره ماهیانه :۵۵میلیون سوله , سوله مخصوص , سالن سوله , سالن و سوله ,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص ٫سالن جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه جاده قدیم

اجاره کارخانه جاده قدیم کد ملک :۳۸۶۰۳ مساحت کل : ۲۰۰۰۰/ مساحت سالن:۲۳۵۰ /مساحت دفتری: ۴۰۰/سرایداری:۲۰۰ برق :  دارد۸۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد/چاه شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۰۰ میلیون       /  اجاره ماهیانه :۵۲میلیون کارخانه جاده قدیم ,اجاره کارخانه,اجاره کارخانه جاده قدیم ,کارخانه جاده مخصوص ,اجاره کارخانه جاده مخصوص ,کارخانه جاده مخصوص کرج ,اجاره کارخانه جاده مخوص کرج سوله , سوله مخصوص , سالن سوله , سالن و سوله
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله شهرک صنعتی نصیرآباد

خرید سوله شهرک صنعتی نصیرآباد مساحت سوله: ۲۰۰۰ متر مربع آب: شرب                 برق: ۴۰۰ آمپر                    تلفن: دارد               گاز: دارد              سند: دفترچه                    اداری: ۲۵۰ متر مربع                    نگهبانی: ۷۰ متر مربع     شماره تماس:09202020444 شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ خرید سوله,خرید سوله شهرک صنعتی نصیرآباد,خرید سالن شهرک صنعتی نصیرآباد,خرید سالن سوله شهرک صنعتی نصیرآباد,خرید سالن شهرک صنعتی نصیرآباد
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن سوله رباط کریم

فروش سالن سوله رباط کریم

مساحت سوله: ۲۰۰۰ متر مربع

آب: شرب               برق: ۴۰۰ آمپر                تلفن: دارد          گاز: دارد

سند: دفترچه

شماره تماس:09202020444

شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

خرید,خرید سوله,فروش سوله,خرید رباط کریم,خرید سوله رباط کریم ,فروش سوله رباط کریم,خرید فروش سوله سالن

ادامه مطلب
  • 0