اجاره سوله سالن جاده مخصوص

اجاره سوله سالن |جاده مخصوص مساحت کل : ۲۵۰۰متر | مساحت سالن : ۱۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | تلفن : ۳ خط دارد | آب: دارد تانکر | گاز : دارد|کف سالن:بتن|کف محوطه:آسفالت|سند: ۶ دانگ تلفن تماس: 09202020444 اجاره سالن جاده مخصوص |سالن جاده مخصوص | اجاره سالن سوله جاده مخصوص| سالن و سوله جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن سوله جاده مخصوص

فروش سالن سوله |جاده مخصوص مساحت کل : ۱۵۰۰متر | مساحت سالن : ۶۵۰متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۰۰ متر | مساحت نگهبانی : ۲۰ متر|برق : ۳ فاز ۱۰۰ آمپر| تلفن :  دارد | آب: دارد چاه| گاز : دارد|سند:تک برگ تلفن تماس : 09202020444 فروش سالن سوله جاده مخصوص |سالن سوله جاده مخصوص | خرید سالن سوله جاده مخصوص| سالن و سوله جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره سالن سوله جاده مخصوص مساحت کل : ۱۵۰۰۰ متر| مساحت سالن : ۷۰۰۰ متر | نوع کاربری انبار-صنعتی | مساحت اداری : ۳۰۰متر | مساحت نگهبانی/سرایداری:۵۰ متر |برق : ۳ فاز  ۴۰۰ آمپر | تلفن : ۱۰ خط دارد | آب: دارد لوله کشی  و چاه | گاز : دارد شماره تلفن:09202020444 اجاره سالن سوله جاده مخصوص,اجاره جاده مخصوص ,اجاره سالن سوله جاده مخصوص,سالن و سوله جاده مخصوص،رهن واجاره سالن سوله,رهن واجاره سالن وسوله جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

رهن واجاره سالن سوله مخصوص

رهن واجاره سالن سوله مخصوص مساحت کل : ۱۰۰۰ متر| مساحت سالن : ۵۰۰ متر | نوع کاربری انبار-صنعتی | مساحت اداری : ۵۰متر | مساحت نگهبانی/سرایداری:ندارد |برق : ۳ فاز  ۴۰۰ آمپر | تلفن : ۲ خط دارد | آب: دارد لوله کشی  و چاه | گاز : دارد شماره تلفن:09202020444 رهن واجاره سالن سوله جاده مخصوص , رهن و اجاره سالن وسوله جاده مخصوص,رهن واجاره سالن و سوله جاده مخصوص , رهن واجاره سالن سوله
ادامه مطلب
  • 0

فروش سوله اشتهارد

فروش سالن وسوله اشتهارد مساحت کل : ۲۰۰۰ متر| مساحت سالن : ۹۰۰ متر | نوع کاربری مواد غذایی | مساحت اداری : ۵۰متر | مساحت نگهبانی/سرایداری:۴۰ متر |برق : ۳ فاز  ۵۰ آمپر | مجوز تولید مواد غذایی تلفن : ۲ خط دارد | آب: دارد لوله کشی   | گاز : دارد شماره تلفن:09202020444 فروش سالن سوله اشتهارد, فروش سالن وسوله شهرک صنعتی اشتهارد,سالن سوله اشتهارد, فروش سالن وسوله شهرک صنهتی اشتهارد  
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج

اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل : ۳۰۰۰ متر| مساحت سالن : ۱۲۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی | مساحت اداری : ۱۵۰متر | مساحت نگهبانی/سرایداری:۵۰متر |برق : ۳ فاز  ۱۵۰ آمپر | تلفن : ۴ خط دارد | آب: دارد لوله کشی   | گاز : دارد شماره تلفن:09202020444 اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله  
ادامه مطلب
  • 0