خرید سالن و سوله جاده شهریار

خرید سالن و سوله جاده شهریار کد ملک :۳۹۱۵۷ مساحت کل :۲۰۰۰ / مساحت سالن:۶۰۰ /مساحت دفتری:۱۲۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل: ۲میلیارد تلفن تماس: 09202020444 خرید اجاره سالن سوله,خرید سالن,اجاره سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خریدسوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن سوله شهریار

شهریار|فروش سالن سوله کد ملک:۳۸۸۷۱ مساحت کل :      ۴۸۰۰ متر    مساحت سالن :   ۳۰۰۰متر       نوع جواز :  صنعتی  آب :    چاه      برق:  ۲فاز   نوع سند:  ۶دانگ   سقف :سوله کف محوطه : بتن کف سالن : بتن شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۴ میلیارد تومانخرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,فروش سالن ,فروش سوله,فروش سالن سوله,فروش سالن و سوله,سالن وسوله شهریار,سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن سوله شهریار

شهریار|اجاره سالن سوله کد ملک:۳۸۸۷۲ مساحت کل :      ۴۸۰۰ متر    مساحت سالن :   ۳۰۰۰متر       نوع جواز :  صنعتی  آب :    چاه      برق:  ۲فاز   نوع سند:  ۶دانگ   سقف :سوله کف محوطه : بتن کف سالن : بتنشماره تماس:09202020444 ودیعه : ۵۰ میلیون اجاره ماهانه : ۷ میلیوناجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن ,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره سالن و سوله,اجاره سالن وسوله شهریار,سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله سالن شهریار

خرید سوله سالن شهریار کد ملک :۳۸۶۱۸ مساحت کل :۲۷۰۰۰ / مساحت سالن:۳۰۰۰ /مساحت دفتری:۵۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۲۷میلیارد خریدسالن سوله،خرید سالن,خرید سوله,اجاره شهریار,خریدسالن شهریارخرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خریدسالن وسوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین شهریار

خرید زمین شهریار کد ملک :۳۸۰۰۵ مساحت کل : ۳۸۰۰ نوع سند: منگوله دار قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانتلفن تماس: 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار,سالن وسوله شهریار,سالن و سوله شهریار, فروش سوله شهریار,فروش سالن وسوله شهریار,فروش سالن و سوله شهریار,فروش سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله شهریار

اجاره سوله شهریار کد ملک :۳۷۹۸۸ مساحت کل : ۱۲۰۰/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: ۷۰/سرایداری:۴۰ برق :  دارد ۲۰۰آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 اجاره ماهیانه : متری ۸۰۰۰ تومان و قابل تبدیلسوله ۵۰۰ متری ۲ عدد و ۲۰۰متری ۱ عدداجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره شهریار,اجاره سالن شهریار,اجاره سوله شهریار,اجاره سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,اجاره سالن و سوله ,اجاره سالن و سوله شهریار,اجاره سالن وسوله شهریار,سالن وسوله شهریار,سالن و سوله شهریار, اجاره سوله شهریاراجاره سالن وسوله شهریار,اجاره سالن و سوله شهریار,اجاره سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0