خرید سوله و سالن چهار دانگه

خرید سوله و سالن چهار دانگه کد ملک :۳۸۰۴۱ مساحت کل : ۲۵۰/ مساحت سالن: ۱۲۵/مساحت دفتری:۶۰برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانتلفن تماس: 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن چهار دانگه,خرید سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله چهار دانگه

اجاره سالن و سوله چهار دانگه کد ملک :۳۷۹۲۴ مساحت کل : ۱۰۰/ مساحت سالن: ۲۳۰ برق :  دارد ۳فاز      /   تلفن :  دارد   /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن سوله,اجاره سالن,خرید سوله,اجاره جاده آزادگان چهار دانگه,اجاره سالن چهار دانگه,اجاره سوله جاده آزادگان چهار دانگه,اجاره سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن چهار دانگه

خرید سوله و سالن چهار دانگه کد ملک:۳۷۹۲۳ مساحت کل ۱۰۰ / مساحت سالن: ۲۳۰/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۶۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومانخرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن چهار دانگه,خرید سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار سالن چهار دانگه

اجاره انبار سالن چهار دانگه کد ملک :۳۷۸۹۷ مساحت کل :۲۷۰ / مساحت سالن:۱۲۵ /مساحت دفتری:۲۵ برق :  دارد  ۲۵ آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :  ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان اجاره انبار سالن سوله,اجاره انبار سالن,اجاره انبار سوله,اجاره انبار جاده آزادگان چهار دانگه,اجاره انبار سالن چهار دانگه,اجاره انبار سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن وسوله آزادگان

اجاره سالن وسوله آزادگان کد ملک :۳۷۸۱۵ مساحت کل :۵۲۰۰ / مساحت سالن:۱۰۰۰ /مساحت دفتری: ۲۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۱۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد ۸خط    / گاز:  دارد     آب :   دارد لوله کشی شماره تماس:09202020444 ودیعه :     ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان رهن کامل خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده آزادگان شهرک مرتضی گرد,خرید سالن ,خرید سوله جاده آزادگان ,خرید سالن سوله   ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده  ,سوله آزادگان شهرک مرتضی گرد
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن و سوله آزادگان

فروش سالن و سوله آزادگان کد ملک :۳۷۸۱۴ مساحت کل : ۵۲۰۰/ مساحت سالن: ۱۰۰۰/مساحت دفتری: ۲۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد  ۱۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد۸خط     / گاز:  ندارد     آب :   دارد لوله کشی ۱۵۰۰متر فضای مسقف و باسکول ۶۰تنی دیجیتال دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  
ادامه مطلب
  • 0