خرید سوله مخصوص کرج

خرید سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۸۶۵۶ مساحت کل :۴۸۰ / مساحت سالن: ۲۲۰/مساحت دفتری:۸۹ /سرایداری:دارد برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۱/۹۰۰ میلیاردشماره تماس: 09202020444 قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله جاده قدیم

خرید سالن و سوله جاده قدیم کد ملک :۳۸۲۶۱ مساحت کل : ۳۱۰۰۰/ مساحت سالن:۲۲۵۰۰ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  ۱مگا وات/   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانشماره تماس:09202020444 قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده  
ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارگاه جاده قدیم

اجاره کارگاه جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۲۱ مساحت کل :۱۰۰ / مساحت سالن:۱۰۰ /مساحت دفتری: ۴/سرایداری: برق :  دارد ۳۲آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه : ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومانقدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,خرید سالن,  سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن جاده قدیم

اجاره سالن جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۶۳ مساحت کل :۱۵۰ / مساحت دفتری:۲۵ برق :  دارد ۳۲ آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :    ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان               قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن وسوله آزادگان

اجاره سالن وسوله آزادگان کد ملک :۳۷۸۱۵ مساحت کل :۵۲۰۰ / مساحت سالن:۱۰۰۰ /مساحت دفتری: ۲۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۱۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد ۸خط    / گاز:  دارد     آب :   دارد لوله کشی شماره تماس:09202020444 ودیعه :     ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان رهن کامل خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده آزادگان شهرک مرتضی گرد,خرید سالن ,خرید سوله جاده آزادگان ,خرید سالن سوله   ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده  ,سوله آزادگان شهرک مرتضی گرد
ادامه مطلب
  • 0