خرید سوله و سالن چهار دانگه

خرید سوله و سالن چهار دانگه کد ملک :۳۸۰۴۱ مساحت کل : ۲۵۰/ مساحت سالن: ۱۲۵/مساحت دفتری:۶۰برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانتلفن تماس: 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن چهار دانگه,خرید سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن و سوله چهار دانگه

اجاره سالن و سوله چهار دانگه کد ملک :۳۷۹۲۴ مساحت کل : ۱۰۰/ مساحت سالن: ۲۳۰ برق :  دارد ۳فاز      /   تلفن :  دارد   /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن سوله,اجاره سالن,خرید سوله,اجاره جاده آزادگان چهار دانگه,اجاره سالن چهار دانگه,اجاره سوله جاده آزادگان چهار دانگه,اجاره سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن چهار دانگه

خرید سوله و سالن چهار دانگه کد ملک:۳۷۹۲۳ مساحت کل ۱۰۰ / مساحت سالن: ۲۳۰/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۶۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومانخرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن چهار دانگه,خرید سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار سالن چهار دانگه

اجاره انبار سالن چهار دانگه کد ملک :۳۷۸۹۷ مساحت کل :۲۷۰ / مساحت سالن:۱۲۵ /مساحت دفتری:۲۵ برق :  دارد  ۲۵ آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :  ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان اجاره انبار سالن سوله,اجاره انبار سالن,اجاره انبار سوله,اجاره انبار جاده آزادگان چهار دانگه,اجاره انبار سالن چهار دانگه,اجاره انبار سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0