خرید ملک تجاری و اداری رباط کریم

خرید ملک تجاری و اداری رباط کریم کد ملک :۳۸۹۹۵ مساحت کل :۷۰۵ برق :  دارد ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد۳خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ۷طبقه جواز ساخت دارد. شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱۰ میلییارد خرید اداری-تجاری,خرید اداری,خرید تجاری,خرید آزادگان رباط کریم,خرید اداری تجاری آزادگان رباط کریم,,خرید اداری تجاری آزادگان رباط کریم,خرید اداری  رباط کریم ,سالن تجاری جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,خرید اداری تجاری رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0

خرید ملک تجاری رباط کریم

خرید ملک تجاری رباط کریم کد ملک :۳۷۷۱۸ مساحت کل :۱۰۰۰ برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ۴۰۰متر تجاری ۴۰۰متر زیر زمین ۶۰۰متر حیاط دو کله ۱۴ متر بر اصلی جاده ساوه قیمت کل :۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید  ملک تجاری رباط کریم,خرید ملک تجاری رباط کریم,خرید تجاری رباط کریم,خرید رباط کریم,خری آزادگان رباط کریم,,خرید تجاری آزادگان رباط کریم,خریدتجاری  رباط کریم ,سالن تجاری جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,ملک تجاری رباط کریم,ملک تجاری آزادگان رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0