خرید زمین جاده مخصوص

خرید زمین مخصوص کد ملک :۳۸۹۶۹ مساحت کل :۳۰۰۰۰ سند: ۶ دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت کل :قیمت کارشناسی خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید جاده مخصوص,خرید زمین مخصوص کرج,خرید زمین صنعتی شهید لشگری,زمین جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین مخصوص

فروش زمین مخصوص کد ملک :۳۷۸۶۱ مساحت کل : ۶۱۲۰ مجوز ساخت ۲۵/۰۰۰ متر امکان تجاری بودن ملک در ۱۴ طبقه و زیر زمین شماره تماس:09202020444 قیمت کل :کارشناسی فروش جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصو ص اجاره زمین مخصوص ,اجاره زمین مخصوص کرج,
ادامه مطلب
  • 0