خرید زمین جاده مخصوص

خرید زمین مخصوص کد ملک :۳۸۹۶۹ مساحت کل :۳۰۰۰۰ سند: ۶ دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت کل :قیمت کارشناسی خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید جاده مخصوص,خرید زمین مخصوص کرج,خرید زمین صنعتی شهید لشگری,زمین جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین مخصوص

فروش زمین مخصوص کد ملک :۳۷۸۶۱ مساحت کل : ۶۱۲۰ مجوز ساخت ۲۵/۰۰۰ متر امکان تجاری بودن ملک در ۱۴ طبقه و زیر زمین شماره تماس:09202020444 قیمت کل :کارشناسی فروش جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصو ص اجاره زمین مخصوص ,اجاره زمین مخصوص کرج,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین صنعتی جاده مخصوص کرج

خرید زمین صنعتی جاده مخصوص کرج مساحت کل:۹۶۵۰ متر دارای :کاربری بایر /سند ۶دانگ /اصلاحی قیمت  متری :۷۵۰٫۰۰۰ تومان شماره تماس:09202020444 تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۲۸۸ خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید زمین جاده مخصوص کرج,خرید زمین صنعتی جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,خرید جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

اجاره زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج

اجاره زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج مساحت کل:۴۳۲۰ دارای:۱۰۰ متر اداری /آب /برق /تلفن  شماره تماس:09202020444 اجاره ماهیانه:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۲۰۸ اجاره زمین,اجاره زمین چهاردیواری,اجاره زمین صنعتی,رهن واجاره جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج,زمین صنعتی جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین چهار دیواری جاده مخصوص کرج

خرید زمین چهار دیواری جاده مخصوص کرج مساحت کل:۴۷۸۰ متر مساحت سالن:۶۰۰ متر دارای:آب /برق /گاز /تلفن /پایانکار /سند۶ دانگ تک برگی  شماره تماس:09202020444 توضیحات:ملک فوق ۴۷۸۰ متر میباشد که ۲۵۰۰ متر جواز تجاری گرفته شده و پرداخت شده ۱۷۶ متر و ۷۶ متر بردارد زمین چهار دیواری میباشد قیمت کل:۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۲۰۵ خریدوفروش,خرید وفروش زمین,خریدو فروش زمین چهاردیواری,خریدو فروش زمین صنعتی,خرید زمین,خرید زمین چهاردیواری,خرید زمین صنعتی,خرید وفروش جاده مخصوص کرج,خرید جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج,زمین صنعتی جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

رهن واجاره زمین چهار دیواری جاده مخصوص کرج

رهن واجاره زمین چهار دیواری جاده مخصوص کرج مساحت کل:۱۰۰۰۰ متر مساحت سالن:۲۵۰ متر دارای:۲۵۰ متر دفتری /آب /برف /تاسیسات سرمایی/ تلفن /گاز قیمت:کارشناسی شماره تماس:09202020444 تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک:۳۷۲۰۱ رهن واجاره,رهن واجاره زمین,رهن واجاره زمین چهاردیواری,رهن واجاره زمین صنعتی,اجاره زمین,اجاره زمین چهاردیواری,اجاره زمین صنعتی,رهن واجاره جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصوص کرج,زمین چهاردیواری جاده مخصوص کرج,زمین صنعتی جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0