خرید ملک تجاری رباط کریم

خرید ملک تجاری رباط کریم کد ملک :۳۷۷۱۸ مساحت کل :۱۰۰۰ برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ۴۰۰متر تجاری ۴۰۰متر زیر زمین ۶۰۰متر حیاط دو کله ۱۴ متر بر اصلی جاده ساوه قیمت کل :۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید  ملک تجاری رباط کریم,خرید ملک تجاری رباط کریم,خرید تجاری رباط کریم,خرید رباط کریم,خری آزادگان رباط کریم,,خرید تجاری آزادگان رباط کریم,خریدتجاری  رباط کریم ,سالن تجاری جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,ملک تجاری رباط کریم,ملک تجاری آزادگان رباط کریم
ادامه مطلب
  • 0