خرید گاراژ مخصوص

خرید گاراژ مخصوص کد ملک :۳۸۶۳۰ مساحت کل : ۱۴۰۰/ مساحت سالن:۰ /مساحت دفتری: ۸۴۰ متر همرا با نگهبانی و سرایداریبرق :  دارد۳فاز و تک فاز      /   تلفن :  دارد ۱۱خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 دارای ۱۱ مغازه که ۵مغازه بر خیابان و ۶ مغازه داخل گاراژقیمت کل :کارشناسی خرید گاراژ جاده مخصوص ,خرید گاراژ,خرید گاراژ جاده مخصوص  گاراژجاده مخصوص کرج,انبار جاده خرید گاراژ مخصوص,انبارخرید گاراژ جاده مخصوص کرج,انبار جاده مخصوص کرج, خرید گاراژجاده مخصوص(شهید لشکری)
ادامه مطلب
  • 0

خرید گاراژ آزادگان

خرید گاراژ آزادگان کد ملک :۳۷۸۹۹ مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :کارشناسی خریدگاراژ,خرید سالن,خرید گاراژ,خرید آزادگان گاراژ,خرید گاراژ آزادگان گاراژ,,خرید گاراژ آزادگان ,خریدگاراژ ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان گاراژ,گاراژ,گاراژ
ادامه مطلب
  • 0

خرید گاراژ رباط کریم

خرید گاراژ رباط کریم کد ملک :۳۷۷۲۱ مساحت کل : ۱۲۰۰۰/ مساحت سالن: ۳۰۰ برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ۵ عدد سوله ۳۰۰ متری و فضای اضافه برای ایجاد سولهقیمت کل :۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 خریدگاراژ سوله,خرید گاراژ,خرید سوله,خرید آزادگان رباط کریم,خرید سوله آزادگان رباط کریم,,خرید سوله آزادگان رباط کریم,خرید گاراژ سوله  رباط کریم ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,گاراژجاده رباط کریم,سوله گاراژ آزادگان رباط کریم

ادامه مطلب
  • 0