خرید کارگاه مخصوص کرج

خرید کارگاه مخصوص کرج کد ملک :۳۷۹۸۳ مساحت کل :۲۹۰ / مساحت سالن: ۱۳۸/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۵/۵۰۰/۰۰۰ تومانخرید کارگاه,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش کارگاه جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله
ادامه مطلب
  • 0

فروش کارگاه جاده قدیم کرج

فروش کارگاه جاده قدیم کرج کد ملک :۳۷۴۸۳ مساحت کل :۲۰۰ / مساحت سالن: ۹۰/مساحت دفتری:۱۵ برق :  دارد  ۲۵آمپر   شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان قدیم کرج,کارگاه جاده قدیم کرج,کارگاه جاده قدیم کرج,خریدکارگاه,خرید کارگاه,خریدکارگاه جاده قدیم کرج,خریدکارگاه جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,کارگاه قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

فروش کارگاه چهار دانگه

فروش کارگاه چهار دانگه کد ملک :۳۷۷۹۱ مساحت کل : ۱۱۰۰/ /مساحت دفتری: ۴۰/سرایداری:کانکس برق :  دارد۲۵۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 با سرویس بهداشتی و آشپزخانه،کار گاه چهار دیواری میباشد قیمت کل :متری۶۰۰/۰۰۰ تومان خرید کارگاه,,خرید جاده آزادگان چهار دانگه,خریدکارگاه چهار دانگه,خرید کارگاه جاده آزادگان چهار دانگه,خرید کارگاه چهار دانگه ,کارگاه جاده کمر بندی آزادگان, جاده چهار دانگه ,کارگاه آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارگاه جاده مخصوص کرج

خرید کارگاه جاده مخصوص کرج مساحت کل:۱۷۱۰ متر / سوئیت:۵۰ متر /دفتری:۲۰۰ متر دارای:آب /برق ۳۲ آمپر /۲خط تلفن /گاز /سند ۶دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت متری:۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان کد ملک:۳۷۷۰۱ تلفن تماس:۴۸۲۰۰-۰۲۱ خرید جاده مخصوص کرج,خرید کارگاه جاده مخصوص کرج,کارگاه جاده مخصوص کرج,خرید کارگاه
ادامه مطلب
  • 0