خرید کارخانه ۱۰۰۰۰مترصبا شهر 

خرید کارخانه ۱۰۰۰۰مترصبا شهر فروش کارخانه ۱۰۰۰۰مترصبا شهر کارخانه ۱۰۰۰۰ مترصباشهرمتراژ ۱۰۰۰۰ متر زمین ۳۲۰۰ متر سوله آب چاه، برق ۴۰۰ آمپر شماره تماس:09202020444 سالن ۳ عدد| جرثقیل دروازه ای ۱۰ تن| خرید کارخانه ۱۰۰۰۰مترصبا شهرفروش,فروش کارخانه,فروش کارخانه صباشهر,فروش,فروش کارخانه,فروش کارخانه صباشهر,فروش,فروش کارخانه,فروش کارخانه صباشهر
ادامه مطلب
  • 0