خرید کارخانه در پاکدشت 2100متر

کد فایل: 37129

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2100 آب: شهرک و چاه متراژ سوله: 900 برق: 60 آمپرارتفاع دیوار: 10 ارتفاع تاج سوله: 11، وضعیت سند: دفترچه

ادامه مطلب
  • 0