خرید کارخانه در شهریار10000متر

خرید کارخانه در شهریار10000متر

کد فایل: 37186

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 10000 ، نوع کف سالن: بتن آرمه ، آب: چاه متراژ سوله: 2200 ، برق: 400 آمپر مساحت اداری: 300 ارتفاع دیوار: 9 خط تلفن: 5 خط ، ارتفاع تاج سوله: 11 وضعیت سند: چهار دانگ منگوله دار و 6000 متر وکالت بلاعرض

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در شهریار16000متر

فروش 16000 متر کارخانه در شهر يار کد فایل: 39118 ، :شماره تماس:09202020444

، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 16000 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: 12 ، متراژ سوله: 3000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 4خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ،

قیمت کل: 3200000000 ،

، جرثقیل سقفی: 39118 کارخانه تهران شهر يار فروش 16000 متر کارخانه در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در شهریار2200متر

فروش 2200 متر کارخانه در شهر يار کد فایل: 39109 ،شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 2200 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1100 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگ ، قیمت کل: 3500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39109 کارخانه تهران شهر يار فروش 2200 متر کارخانه در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در شهریار 1600 متر

خرید کارخانه در شهریار 1600 متر کد فایل: 39103 ، شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 1600 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 800 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز+30آمپر ، نوع کاربری: غذایی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 1600000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: کارخانه تهران شهريار فروش 1600 متر کارخانه در شهريار

ادامه مطلب
  • 0