خرید کارخانه تهران10000متر

فروش 10000 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39288 ،شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 10000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 5800 ، نوع کف محوطه: ، برق: 480کیلو وات ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 300 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 4خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 25-20 تن 39288 کارخانه تهران تهران فروش 10000 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در تهران2200متر

فروش 2200 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39184 ، :نام مالک/ مشاور زیقمی ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2200 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1600 ، نوع کف محوطه: ، برق: 32آمپر+3فاز ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 150 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 11/5 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ندارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دفترچه ایی ، قیمت کل: 1600000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39184 کارخانه تهران تهران فروش 2200 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در تهران1100متر

فروش 1100 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39074 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1100 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 480 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 200 ، گاز: 90G ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 8خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دفترچه ایی ، قیمت کل: 3500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39074 کارخانه تهران تهران فروش 1100 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در تهران500متر

فروش 500 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39050 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 500 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 220 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز+25آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 16 ، گاز: 40G ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 9 ، تعداد خط تلفن: 2خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 199000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39050 کارخانه تهران تهران فروش 500 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در تهران 2000متر

خرید کارخانه در تهران 2000متر

فروش 2000 متر کارخانه در تهران کد فایل: 38933 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: ، سن بنا: 20 ، متراژ سوله: 1200 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 200 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 3خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 1600000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 2 تن 38933 کارخانه تهران تهران فروش 2000 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در تهران 14000متر

فروش 14000 متر کارخانه در تهران کد فایل: 38921 ، شماره تماس:09202020444-کاران ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 14000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 1000آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: 400 پوند ، ارتفاع دیوار: 6 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: 7/5 ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 35000000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38921 کارخانه تهران تهران فروش 14000 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0