خرید کارخانه آزادگان

خرید کارخانه آزادگان کد ملک :۳۸۲۳۰ مساحت کل :۴۶۰۰۰ / مساحت سالن:۲۰۰۰برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   داردچاه عمیقشماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانشماره تماس: 09202020444 خرید زمین کارخانه کمربندی آزادگان,خریدکارخانه صنعتی,خرید آزادگان,خرید زمین کارخانه آزادگان,خرید کارخانه صنعتی آزادگان,خرید کارخانه آزادگان
ادامه مطلب
  • 0