خرید مغازه گیشا

کدفایل:41320

مساحت کل:85 برق:3فاز سند:قطعی جواز:تجاری

قیمت کل:13/000/000/000میلیارد تومان

مشاور شما:آقای رفیعی

شماره تماس:09123867636

ادامه مطلب
  • 0