خرید مغازه در اندیشه 47متر

کد فایل: 18732

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 47 آب: شهری ، سن بنا: 4 برق: 25 گاز: دارد تعداد خط تلفن: 3 سرمایش و نوع آن: کولر گازی ، گرمایش و نوع آن: گاز ، وضعیت سند: شش دانگ

ادامه مطلب
  • 0