خرید زمین شورآباد

خرید زمین شورآباد کد ملک :۳۸۵۱۱ مساحت کل : ۴۰۰۰۰ برق :  دارد   / گاز:  دارد  /   آب :   دارد گاوداری قیمت کل :۱۴ میلیارد شماره تلفن:09202020444 فروش زمین جاده ورامین ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین شور آباد,خریدفروش زمینشهرک صنعتی شور آباد,فروش زمین ورامین,فروش زمین شور آباد، فروش زمین شهرک صنعتی شور آباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین شور آباد

خرید زمین شور آباد کد ملک :۳۷۸۷۳ مساحت کل :۳۰۰۰۰ سند تک برگ شماره تماس:09202020444 قیمت کل :کارشناسی فروش زمین شور آباد ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین شور آباد,خریدفروش زمین شور آباد,فروش زمین شور آباد,فروش زمین شور آباد فروش شور آباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین شور آباد

خرید زمین شور آباد کد ملک :۳۷۴۳۷ مساحت کل :۲۰۰۰۰ زمین صنعتی شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین شور آباد، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین،خرید زمین ,خرید فروش زمین شور آباد,خریدفروش زمین شور آباد,فروش زمین  شور آباد,فروش زمین زمین شور آباد، فروش زمین شور آباد,فروش زمین،فروش زمین شور آباد
ادامه مطلب
  • 0