خرید کارخانه در تهران50000متر

فروش 50000 متر کارخانه در تهران کد فایل: 36830 ،شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 50000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه ، سن بنا: قدیمی ، متراژ سوله: 1700 ، نوع کف محوطه: ، برق: 500آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 300 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 8 ، مساحت نگهبانی: 100 ، تعداد خط تلفن: 26خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 5عدد 36830 کارخانه تهران تهران فروش 50000 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران2500متر

فروش 2500 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39188 ، شماره تماس:09202020444زاگرس خودرو ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2500 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: 10سال ، متراژ سوله: 1000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 250 ، گاز: ندارد ، ارتفاع دیوار: 7/5 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 6000000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39188 سالن و سوله تهران تهران فروش 2500 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در تهران1100متر

فروش 1100 متر کارخانه در تهران کد فایل: 39074 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1100 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 480 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 200 ، گاز: 90G ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 8خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دفترچه ایی ، قیمت کل: 3500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39074 کارخانه تهران تهران فروش 1100 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در تهران 600متر

فروش 600 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38960 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 600 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 380 ، نوع کف محوطه: ، برق: 25آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 90 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 80 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 1900000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38960 سالن و سوله تهران تهران فروش 600 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه در تهران 2000متر

خرید کارخانه در تهران 2000متر

فروش 2000 متر کارخانه در تهران کد فایل: 38933 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: ، سن بنا: 20 ، متراژ سوله: 1200 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 200 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 3خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 1600000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 2 تن 38933 کارخانه تهران تهران فروش 2000 متر کارخانه در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در تهران 2500متر

فروش 2500 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38841 ، :شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2500 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه ، سن بنا: 50 سال ، متراژ سوله: 500 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: اوقافی ، قیمت کل: 5000000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38841 سالن و سوله تهران تهران فروش 2500 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0