خرید سوله در کهریزک 150متر

کد فایل: 35033 ،نوع کف سالن: سرامیک ، آب: دارد متراژ سوله: 150 برق: 3 فاز مساحت اداری: 25 ، گاز: دارد وضعیت سند: 6 دانگ شماره تماس:09202020444قیمت:کارشناسی
ادامه مطلب
  • 0