خرید سالن شهرک صنعتی کاوه

خرید سالن شهرک صنعتی کاوه مساحت کل:۲۵۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۱۰۰۰ متر مربع آب: شهرک        برق: ترانس برق جداگانه         تلفن: دارد           گاز: دارد             سند: دفترچه ای اداری: ۲۰۰ متر مربع                     کف محوطه: آسفالت           کف سالن: بتن قیمت کل: ۱٫۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد تومان               کد ملک: ۳۷۲۸۹ تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ شماره تماس: 09202020444خرید,خرید سوله,فروش سوله,خرید شهرک صنعتی کاوه,خرید سوله شهرک صنعتی کاوه,فروش سوله شهرک صنعتی کاوه,خرید سوله سالن, خرید سوله شهرک کاوه
ادامه مطلب
  • 0

شهرک صنعتی پرند

شهرک صنعتی پرند مساحت کل: ۲۰۰۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۲۰۰۰ متر مربع آب:شهرک            برق: ۲۰۰ آمپر              تلفن: دارد         گاز: دارد               سند: دفترچه ای            اداری: ۷۰۰ متر مربع ارتفاع سوله: ۸ متر مربع         کف سوله: بتن            کف محوطه: بتن              نگهبانی و سرایداری: ۳۰۰ متر مربع  قیمت کل: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد تومان   تلفن: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ کد ملک: ۳۷۲۰۶ شماره تماس:09202020444خرید,خرید سوله,فروش سوله,خرید شهرک صنعتی پرند,خرید سوله شهرک صنعتی پرند,فروش سوله شهرک صنعتی پرند,خرید سوله سالن
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله احمد آباد مستوفی

خرید سوله احمد آباد مستوفی مساحت کل: ۱۰۰۰ متر زمین مساحت سوله: ۵۰۰ متر مربع پایان کار: دارد          آب: دارد           برق: ۵۰ آمپر ۳ فاز              تلفن: دارد            سند: ۶ دانگ اداری: ۷۰ متر مربع           ارتفاع سالن: استاندارد              سرایداری: ۷۰ متر مربع            کف سالن: بتن قیمت: متری ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان کد فایل: ۳۷۲۱۳ تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ شماره تماس:09202020444خرید,خرید سوله,فروش سوله,خرید احمد آباد مستوفی,خرید سوله احمد آباد مستوفی,فروش سوله احمد آباد مستوفی,خرید سوله سالن
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن سوله جاده قدیم کرج

خرید سالن سوله جاده قدیم کرج مساحت کل : ۵۰۰۰ متر مربع مساحت سوله: دو تا سالن ۶۰۰ و ۴۵۰ متر می باشد         آب: چاه(دو تا)     برق: ۳۰۰ آمپر                   گاز: صنعتی شماره تماس:09202020444 سند: دو تاسند ۶ دانگ      اداری: ۷۵ متر مربع          کف سالن و محوطه: بتن       ارتفاع سالن: ۵/۸٫۵  متر   قیمت:متری ۸۰۰٫۰۰۰ هزار تومان         کد ملک: ۳۷۲۶۳ شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ خرید,خرید سوله,فروش سوله,خرید جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,فروش سوله جاده قدیم کرج,خرید سوله سالن
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله شهرک صنعتی اشتهارد

خرید سوله شهرک صنعتی اشتهارد مساحت کل: ۲۶۰۰ متر مربع مساحت سوله: ۹۰۰ متر مریع کف سالن: بتن         کف محوطه: شن ریزی         آب: دارد            برق:۱۰۰ آمپر ۳ فاز             گاز: ۶۵G         تلفن: دارد شماره تماس:09202020444 سند: تک برگی کد ملک: ۳۷۲۴۹ شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

خرید,خرید سوله,فروش سوله,خرید شهرک صنعتی اشتهارد,خرید سوله شهرک صنعتی اشتهارد,فروش سولهشهرک صنعتی اشتهارد,خرید سوله سالن

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله شهرک صنعتی نصیر آباد

خرید سوله شهرک صنعتی نصیر آباد مساحت کل: ۵۰۰۰ متر مربع مساحت سوله:۳۰۰۰ متر مربع کف سالن: بتن              مساحت نگهبانی:۱۲۰ متر در دو طبقه      آب: دارد         برق: ۲۰۰ آمپر           گاز: ۶۵G            سند: دفترچه ای   شماره تماس:09202020444کد ملک: ۳۷۲۴۸تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱خرید,خرید سوله,فروش سوله,خرید شهرک صنعتی نصیر آباد,خرید سوله شهرک صنعتی نصیر آباد,فروش سوله شهرک صنعتی نصیر آباد,خرید سوله سالن
ادامه مطلب
  • 0