خرید سوله در گرمدره1500متر

کد فایل: 19176 / متراژ کل زمین: 26000 آب: 2 حلقه چاه آب، متراژ سوله: 1500 ، نوع برق: 150 ، نوع کاربری: صنعتی تعداد خط تلفن: 4 ، ارتفاع تاج سوله: 9 ،وضعیت سند: 6 دانگ

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

ادامه مطلب
  • 0