خرید سوله در گرمدره1500متر

کد فایل: 19176 / متراژ کل زمین: 26000 آب: 2 حلقه چاه آب، متراژ سوله: 1500 ، نوع برق: 150 ، نوع کاربری: صنعتی تعداد خط تلفن: 4 ، ارتفاع تاج سوله: 9 ،وضعیت سند: 6 دانگ

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در گرمدره620متر

کد فایل: 18908

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2800 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: مجوز حفر چاه متراژ سوله: 620 برق: 100 آمپر/ گاز: دارد/ارتفاع دیوار: 6 ارتفاع تاج سوله: 5/7 وضعیت سند: شش دانگ

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در گرمدره 800متر

کد فایل: 37335

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1600 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: داردمتراژ سوله: 800 ، برق: 32آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 150 ، گاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در گرمدره200متر

کد فایل: 37062

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 360 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: تانکر متراژ سوله: 200برق: 50 آمپر مساحت اداری: 100 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6 سرمایش و نوع آن: دارد ، گرمایش و نوع آن: دارد ، وضعیت سند: سه تا دو دانگ

ادامه مطلب
  • 0