خرید سوله در کرج 4200متر

کد فایل: 19393 متراژ کل زمین: 6000 ، آب: دارد ، سن بنا: نوساز3 سال ، متراژ سوله: 4200 برق: دارد ، نوع کاربری: باغ و تالار گاز: دارد سرمایش و نوع آن: دارد ، گرمایش و نوع آن: دارد ، وضعیت سند: 6 دانگ منگوله دار

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در کرج 53000متر

فروش 53000 متر سالن و سوله در كرج کد فایل: 39185 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: كرج ، متراژ کل زمین: 53000 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: چاه عمیق ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 4ترانس برق ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: صنعتی ، ارتفاع دیوار: 10 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 50خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 8سند 6دانگ ، قیمت کل: 23000000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39185 سالن و سوله تهران كرج فروش 53000 متر سالن و سوله در كرج

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در کرج3850متر

فروش 3850 متر سالن و سوله در كرج کد فایل: 39152 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: كرج ، متراژ کل زمین: 3850 ، نوع کف سالن: ، آب: شهری ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2100 ، نوع کف محوطه: ، برق: 400آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 140 ، گاز: 65G ، ارتفاع دیوار: 10 ، مساحت نگهبانی: 50 ، تعداد خط تلفن: 5خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگ ، قیمت کل: 3300000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39152 سالن و سوله تهران كرج فروش 3850 متر سالن و سوله در كرج

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در کرج 5000متر

فروش 5000 متر سالن و سوله در كرج کد فایل: 39029 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: كرج ، متراژ کل زمین: 5000 ، نوع کف سالن: ، آب: ندارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2400 ، نوع کف محوطه: ، برق: 200آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 400 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 80 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39029 سالن و سوله تهران كرج فروش 5000 متر سالن و سوله در كرج

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در کرج 700متر

فروش 700 متر سالن و سوله در كرج کد فایل: 38981 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: كرج ، متراژ کل زمین: 700 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 140 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز+25آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: 4/5 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: قولنامه ایی ، قیمت کل: 220000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38981 سالن و سوله تهران كرج فروش 700 متر سالن و سوله در كرج

ادامه مطلب
  • 0